Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 13/09/2017, 16:05

Tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết

(HCM CityWeb)- UBND TP đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8173/BTC-TCNH ngày 29/6/2017 về tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết và Công văn số 4556/UBND-KT ngày 24/7/2017 của UBND TP; triển khai các hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.Sở Tài chính và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP được giao kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.

Công an TP phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các hiện tượng lợi dụng hoạt động xổ số để tổ chức các hoạt động lô đề, … trái phép trên địa bàn TP.


VP UBND TP 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: