Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 13/09/2017, 16:10

Thành lập Tổ công tác liên ngành thẩm định các dự án xử lý chất thải rắn

(HCM CityWeb)- UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thẩm định các dự án xử lý chất thải rắn tại TP gồm các 11 thành viên, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng.Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ: xem xét, đánh giá các đề xuất đầu tư dự án xử lý chất thải rắn (gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế, bùn thải) vào TP theo quy định của pháp luật và các tiêu chí được UBND TP chấp thuận; báo cáo, tham mưu UBND TP xem xét, quyết định phương thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật; theo dõi, hỗ trợ và xúc tiến triển khai các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sau khi đã được UBND TP chấp thuận; xây dựng và tham mưu UBND TP ban hành cơ chế, chính sách để kêu gọi hiệu quả các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn vào TP; xây dựng và tham mưu UBND TP ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác...

 

VP.UBNDTP


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: