Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 10/11/2017, 14:50

Đảm bảo tiến độ xây dựng các nhà máy giết mổ công nghiệp

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Tổ công tác liên ngành định kỳ hàng tuần kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND TP xem xét, giải quyết.

 

Các chủ đầu tư phải cam kết, xác định thời gian hoàn thành xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp và đưa vào hoạt động, đảm bảo tiến độ theo quy hoạch. Đối với các chủ đầu tư không triển khai, thực hiện dự án hoặc không đảm bảo năng lực xây dựng hoàn thành dự án theo tiến độ, UBND TP sẽ đưa ra khỏi phương án quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025” (theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND TP).


 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cân đối lại nguồn heo giết mổ trên địa bàn TP trong thời gian cơ sở giết mổ Xuyên Á ngưng hoạt động; đồng thời phối hợp với các tỉnh trong việc hỗ trợ tiếp nhận nguồn heo giết mổ từ các thương nhân tại cơ sở giết mổ Xuyên Á; xây dựng phương án phân bổ, bố trí, điều chuyển số lượng heo giết mổ trên địa bàn TP khi ngưng hoạt động các cơ sở giết mổ thủ công theo phương án quy hoạch và đưa vào hoạt động các nhà máy giết mổ công nghiệp.

 

Theo VP UBND TPHCM

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: