Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 14/11/2017, 15:55

Tham gia xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm”

(HCM CityWeb) - UBND TP chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở-ban-ngành liên quan, các huyện và các quận còn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP hoàn thành Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm; trình UBND TP phê duyệt trong tháng 12/2017.

Sau khi Đề án được duyệt, các sở-ngành chức năng sẽ thực hiện lồng ghép các hoạt động của Đề án vào các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư; hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể; tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ công nghệ để nâng cấp sản phẩm của Đề án; hỗ trợ các cộng đồng xây dựng và bảo đảm các chỉ tiêu thuốc y học cổ truyền, vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh giá các sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng; nghiên cứu các giải pháp về công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; tổ chức hội chợ, hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm dự thi và được trao giải, tạo điều kiện hỗ trợ cho các sản phẩm được lưu thông trên thị trường; nghiên cứu phát triển và triển khai các sản phẩm du lịch nông thôn, quảng bá các hình ảnh về bản sắc văn hoá, sản phẩm của dự án trong các hoạt động văn hoá và du lịch trong TP…

 

Theo VP UBND TPHCM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: