Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 12/01/2018, 13:50

Tổng kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, chất nổ

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và quản lý nghiệp vụ về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; đặc biệt là công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

UBND các quận-huyện cần tổ chức tổng kiểm tra liên ngành các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thu mua phế liệu phải trình báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất trong trường hợp không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng.  

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: