Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 14/05/2018, 13:30

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018

(HCM CityWeb)-Trong tháng 5/2018, UBND TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó trọng tâm là các nội dung sau:


Cụ thể, UBND TP sẽ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị HĐND TP giữa năm, cũng như các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Đối với Hội nghị HĐND TP giữa năm, UBND TP sẽ trình HĐND TP các nội dung gồm: Đề án thực hiện sắp xếp, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực; Đề án mô hình cơ quan chuyên trách quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước tại TP; Báo cáo công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP, trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước trực tiếp quản lý; Tờ trình về thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên; Tờ trình về thông qua chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP; Đề án sắp xếp lại các Ban Quản lý các dự án của TP, quận-huyện, Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban Quản lý đầu tư các dự án ODA; Chương trình phát triển nhà ở TPHCM đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.


Các nội dung chuẩn bị đánh giá giữa nhiệm kỳ gồm có: Báo cáo tổng hợp đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; 9 Báo cáo chuyên đề, trong đó có 7 Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 Chương trình đột phá và 2 Báo cáo về Đề án xây dựng TP trở thành TP thông minh và Đề án khu đô thị phía Đông TP.


Các sở-ngành liên quan được giao tiếp tục tham mưu xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực của TP để đề ra kế hoạch, chương trình phát triển có trọng tâm, trọng điểm, đóng góp giá trị gia tăng cao vào cơ cấu kinh tế TP; tăng cường các biện pháp phòng, chống ngập, nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy; tuyên truyền việc không xả rác, gây tắc nghẽn các cống thoát nước, gây ngập cục bộ khi mùa mưa đến; rà soát việc triển khai các dự án đã cấp phép trên địa bàn, đề xuất thu hồi giấy phép đối với các dự án kéo dài, chậm triển khai làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực; vận động người dân phân loại rác tại nguồn, không xả rác, nhất là tại các điểm sinh hoạt văn hóa công cộng; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh dịch phát triển trong mùa mưa; tổ chức Chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 8 năm 2018; tiến hành kiểm tra chất lượng phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và thẩm định điều kiện các cơ sở tham gia du lịch y tế; tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần còn hạn chế, nâng cao hiệu quả thiết thực công tác cải cách hành chính năm 2018…TNN.Bản in Quay lại
Xem theo ngày: