Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 13/07/2018, 10:10

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020, UBND TP sẽ tố chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn TP.Phong trào thi đua này sẽ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, công nhân, lực lượng vũ trang.

Cũng theo kế hoạch, UBND TP sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng, quản lý khai thác, điều hành giao thông vận tải, nhất là tập trung xây dựng các Trung tâm Điều hành giao thông thông minh trên địa bàn TP trước năm 2020; xây dựng kế hoạch tố chức phối hợp giữa lực lượng chuyên ngành với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp trong công tác vận động, tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP và các địa phương, đơn vị…


TNN.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: