Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 09/08/2018, 08:50

Đến cuối năm 2019: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(HCM CityWeb) – UBND TP đã yêu cầu các trường học nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và phụ huynh về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu đến cuối năm 2019 tất cả học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng y tế trường học để bảo đảm hoạt động y tế hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên tham gia và thụ hưởng các chính sách BHYT.

 

 

 

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giao chỉ tiêu tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với từng trường học, nhất là các đơn vị ngoài công lập; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với nhà trường hàng năm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

 

 

Bảo hiểm xã hội TP cần kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên của các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kịp thời chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt công tác này.


 

VH.Bản in Quay lại
Xem theo ngày: