Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 14/09/2018, 15:40

TPHCM: Phấn đấu nâng điểm 6 chỉ số PAPI năm 2018

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TPHCM năm 2018 - 2019.


Theo đó, TP phấn đấu nâng điểm 6 chỉ số năm 2018 cao hơn năm 2015, đưa TP vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước.

Cụ thể, đối với nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, phấn đấu nâng điểm đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2017 (tăng 1,73 điểm so với 4,27 điểm); đối với nội dung “Công khai, minh bạch”, phấn đấu nâng điểm đạt trên 6,50 điểm so với điểm năm 2017 (tăng 0,57 điểm so với 5,93 điểm); đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”, phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2017 (tăng 0,85 điểm so với 5,15 điểm); đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, phấn đấu đạt trên 6,50 điểm so với điểm năm 2017 (tăng 1,04 điểm so với 5,46 điểm); đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”, phấn đấu đạt trên 7,50 điểm so với điểm năm 2017 (tăng 0,46 điểm so với 7,04 điểm); đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”, phấn đấu đạt trên 7,80 điểm so với điểm năm 2017 (tăng 0,20 điểm so với 7,60 điểm).   


TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: