Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 02/10/2018, 16:25

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của hai Sở

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Theo đó, có 1 thủ tục mới ban hành và bãi bỏ 7 thủ tục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 3 thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quy hoạch – đô thị.

 

Xem chi tiết danh mục thủ tục của Sở Giáo dục và Đào tạo và của Sở Quy hoạch – Kiến trúc

 

TNN.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: