Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 06/11/2019, 11:05

Kiến nghị thành lập Sở An toàn thực phẩm

(HCM CityWeb) – UBND TP đã giao Sở Nội vụ trên cơ sở thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, tham mưu UBND TP báo cáo xin chủ trương Thường trực Thành ủy về đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cho phép TP thành lập mạng lưới các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát, thanh kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu UBND TP đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP trình UBND TP trước ngày 11/11/2019.

 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP được giao nghiên cứu, tập hợp những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ để kiến nghị các Bộ, ngành có quy định hướng dẫn làm cơ sở khi triển khai thực hiện tại TP.

 

Qua 3 năm thí điểm thành lập, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bằng nhiều biện pháp đem lại hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với mô hình thí điểm thống nhất một đầu mối tập trung xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn và nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho cộng đồng. Sự ra đời của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP là bước đột phá, chủ trương đúng đắn của Chính phủ và TP, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.

 

MT


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: