Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 13/01/2020, 16:15

Tăng cường tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương

(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP trong năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025, UBND TP đã yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được giao hàng năm; đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng vốn vay và nhân rộng các mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cá nhân điển hình vượt nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn ở mức an toàn;

UBND TP cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP tăng cường tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách xã hội của người nghèo TP; đồng thời quản lý và sử dụng các nguồn vốn cho vay đạt hiệu quả, an toàn, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của TP; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện và các đơn vị nhận ủy thác; nhận nguồn vốn ủy thác cho vay năm 2020, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để cho vay giải quyết việc làm và cho vay các chương trình tín dụng chính sách khác; xây dựng kế hoạch nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ ngân sách TP ủy thác giai đoạn 2021 - 2025…

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần hướng dẫn UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn định kỳ bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; sớm triển khai cho vay ngay từ đầu năm 2020; hướng dẫn xây dựng nhu cầu kế hoạch vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm; tham mưu giải pháp, phương án thực hiện cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đối với các hộ dân đang sinh sống tại các phường thuộc quận còn sản xuất nông nghiệp và các thị trấn thuộc 5 huyện ngoại thành của TP không thuộc chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Trung ương…

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, các chương trình chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư... cho các hộ vay vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội.

 

UBND các quận-huyện có trách nhiệm thực hiện tốt việc bố trí nguồn lực tín dụng chính sách xã hội gắn với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm để giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Trong quý 1 hàng năm, bố trí nguồn vốn từ ngân sách cho Ban giảm nghèo quận, huyện để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo. Cụ thể, từ năm 2020 những quận, huyện có mức thu ngân sách nhà nước năm trước trên 1.000 tỷ đồng, thực hiện ủy thác tối thiểu 3 tỷ đồng/năm; quận, huyện có mức thu ngân sách nhà nước năm trước từ dưới 1.000 tỷ đồng, thực hiện ủy thác tối thiểu 2 tỷ đồng/năm; riêng huyện Cần Giờ, TP khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi để có nguồn vốn ủy thác tối thiểu 0,5 tỷ đồng/năm.

 

UBND phường-xã, thị trấn cần hỗ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện trong việc tìm kiếm, xác minh thông tin những hộ vay vốn đi khỏi địa phương nơi cư trú; có biện pháp xử lý thu hồi nợ đối với các trường hợp vay vốn, có điều kiện trả nợ nhưng cố tình chây ỳ, không có thiện chí trả nợ; tăng cường hỗ trợ, bảo vệ các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo an toàn, tiện lợi cho người dân đến giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

VSBản in Quay lại
Xem theo ngày: