Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 14/01/2020, 11:20

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành và UBND các quận-huyện tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản về tổ chức và quản lý lễ hội đến tận cơ sở; hướng dẫn về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội; thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội.

Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích; không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích.

 

UBND các quận-huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội phù hợp với thực tiễn tại địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: