Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 25/03/2020, 10:50

Công khai kết quả các dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm

(HCM CityWeb) - Về tình hình thực hiện dự án, xử lý dự án trong kế hoạch sử dụng đất (2015 - 2019) trên địa bàn TP, UBND TP vừa chỉ đạo UBND quận-huyện công khai kết quả các dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được duyệt hàng năm; theo dõi, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng đất và đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với các dự án đang thực hiện kế hoạch sử dụng đất, UBND quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án; đề xuất gia hạn thực hiện hoặc không gia hạn thực hiện các dự án trước ngày 30/4/2020.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP (5598/UBND-ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2018) đối với các dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất.

 

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đề xuất giải quyết theo từng nhóm nội dung đối với những dự án còn vướng mắc.

 

* UBND TP cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu chung cư cao tầng và Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng lô H2-04 thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2.

NNTMBản in Quay lại
Xem theo ngày: