Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 16/09/2020, 11:05

Lựa chọn dự án sử dụng vốn vay Chương trình DPO-1

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, lựa chọn danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chương trình DPO-1 theo hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn cho dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án không vướng về mặt bằng thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân ngay khi kế hoạch vốn được giao.

UBND TP sẽ báo cáo HĐND TP điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của TP; quyết định bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án từ nguồn vốn vay của Chương trình DPO-1; trường hợp cần thiết, kiến nghị HĐND TP cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chương trình DPO-1.

 

Các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn vay của Chương trình DPO-1 có trách nhiệm định kỳ 2 tuần/lần, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: