Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 25/09/2020, 15:50

Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận cho các dự án trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận - huyện và các sở-ngành có liên quan tổ chức công khai đợt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 11 chủ đầu tư dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được giao phối hợp với UBND quận - huyện và các sở-ngành có liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận cho các dự án khác trên địa bàn TP trong năm 2020.

 

* UBND TP cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án Xây dựng đường đê số 3 từ đường Lý Nhơn đến sông Soài Rạp, khu vực 400ha xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

 

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở là 18,346; đất nông nghiệp từ 4,776 đến 5,215. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số là 2,2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại.

 

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: