Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 15/10/2020, 15:05

Bãi bỏ 1 văn bản quy phạm pháp luật

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 33/2011/CT-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM, thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020.

NTCN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: