Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kinh tế - Đô thịThứ 3, Ngày 11/07/2017, 16:00

Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước công trình tuyến metro số 5 giai đoạn 1

(HCM CityWeb) – Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TPHCM, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn).

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các ủy viên Hội đồng thẩm định là lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan thường trực Hội đồng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25-12-2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: