Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kinh tế - Đô thịThứ 4, Ngày 11/10/2017, 08:00

TPHCM triển khai nhiều hoạt động giảm ô nhiễm môi trường

(HCM CityWeb) – Triển khai thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị tại TPHCM tiếp tục được quan tâm thực hiện khá tốt.

 

Theo báo cáo của UBND TPHCM, lãnh đạo Thành phố đã khảo sát tình hình ô nhiễm tại khu vực kênh Ba Bò đoạn giáp ranh giữa quận Thủ Đức với tỉnh Bình Dương, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước thải để phân tích, xác định mức độ ô nhiễm nước thải công nghiệp, để có cơ sở kiến nghị tỉnh Bình Dương phối hợp giảm thiểu mức ô nhiễm của nước thải kênh Ba Bò trước khi chảy vào địa bàn Thành phố, từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân.

 

 

Thành phố đã làm việc với nhà đầu tư về triển khai đề án xây dựng mạng lưới nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận 1, 4 và Bình Tân; thực hiện phân cấp trách nhiệm trong vớt lục bình, rong cỏ và rác thải trên và ven kênh rạch kể từ ngày 1-8-2017.

 

Thành phố cũng đã phân cấp cho 24 quận - huyện thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường kiểm soát tiếp nhận chất thải tại điểm hẹn, trạm trung chuyển và xử phạt vi phạm hợp đồng cung ứng dịch vụ; xây dựng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển trên địa bàn thành phố; tổ chức trao tặng 2.300 thùng rác công cộng có kết cấu hai ngăn cho 24 quận - huyện nhằm hỗ trợ việc phân loại rác nguồn tốt hơn; duy trì tốt thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân 8.715 tấn/ngày chất thải rắn đô thị, đạt tỷ lệ 100%.

 

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tổng thể triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020; ổn định công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 374 tấn/ngày chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, đảm bảo tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại đạt 100%; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế bình quân 20,8 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 100%.

 

Công tác hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn được chú trọng. Thành phố thực hiện tốt lộ trình giảm khai thác nước dưới đất theo hướng không cấp phép bao gồm cấp mới và gia hạn khai thác nước phục vụ sinh hoạt tại khu vực có hệ thống cấp nước, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giảm dần lưu lượng cấp phép khai thác, sử dụng nước ngầm. Đến nay, tổng lưu lượng cấp phép khai thác, sử dụng để phục vụ cho sinh hoạt giảm gần 79.000 m3/ngày đêm.

 

Thành phố đã triển khai hiệu quả Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TPHCM năm 2017; tiếp tục tăng cường hợp tác với tổ chức quốc tế thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; triển khai các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức tọa đàm “Chung sức xây dựng thành phố không rác, thành phố văn minh” nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao nhận thức về môi trường của người dân.

 

Thành phố tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đã xử phát 57 đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản với số tiền 6,3 tỷ đồng.

 

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: