Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kinh tế - Đô thịThứ 2, Ngày 09/07/2018, 15:05

TPHCM thu ngân sách 6 tháng năm 2018 ước đạt hơn 183.400 tỷ đồng

(HCM CityWeb)- Sở Tài chính TPHCM cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 183.465 tỷ đồng, đạt 48,69% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 121.439 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán, tăng 11,7% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 11.944 tỷ đồng, đạt 95,02% dự toán, tăng 38,57% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 50.020 tỷ đồng, đạt 46,31% dự toán, giảm 4,8% so cùng kỳ.


Theo đánh giá của Sở Tài chính TP, về thu nội địa 6 tháng đầu năm tăng 11,7% so với cùng kỳ là do đầu năm Cục thuế TP đã tập trung chỉ đạo công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu nợ nên đã thu được nợ của năm 2017 chuyển sang là 2.780 tỷ đồng. Mặt khác, do TP đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và triển khai các biện pháp đôn đốc thu thuế nên số thu một số khoản thuế tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, nhóm các khoản thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ như: Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 15,22%, thuế giá trị gia tăng tăng 16,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 3,04%. Ngoài ra, một số loại thuế khác cũng tăng so với cùng kỳ như: Thuế thu nhập cá nhân tăng 23,63%; khoản phí, lệ phí tăng 11,1%... Riêng số thu từ tiền sử dụng đất vượt dự toán thu khá cao và tăng 8,13% so với cùng kỳ.

Đối với thu thuế nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50.020 tỷ đồng, đạt 46,31% dự toán, giảm 4,8% so cùng kỳ. Một số nguyên nhân giảm thu là do từ ngày 1/1/2018, triển khai thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ quy định về điều kiện nhập khẩu xe ô tô và Nghị định 156 của Chính phủ quy định về miễn thuế FTA, trong đó xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ các nước ASEAN áp dụng mức thuế nhập khẩu là 0%.

Ngoài ra, nguồn thu nhập khẩu của TP từ mặt hàng xăng dầu không còn duy trì như trước đây. Việc tự do lựa chọn đăng ký thủ tục hải quan ở bất kỳ các Chi cục Hải quan nào thuận tiện nhất đã đánh mất lợi thế của Cục Hải quan TP. Chi phí logistics giảm, giao thông thuận lợi đã kích thích sự tăng trưởng của các tỉnh lân cận; đặc biệt là Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do có Cảng Quốc tế Cái Mép.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất và đảm bảo sự điều hành cân đối thu chi ngân sách năm 2018, trong những tháng cuối năm, Sở Tài chính TP tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Kho Bạc Nhà nước TP theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2018 để báo cáo UBND TP tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018; tham mưu UBND TP các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính ngân sách. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành tiếp tục triển khai các nội dung tại Nghị quyết 54 về các khoản phí, lệ phí.


 

Đình Lý/HCMCPV.ORG.VN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: