Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 3, Ngày 15/05/2018, 07:25

Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân

(HCM CityWeb) – Ngày 14/5, tại TPHCM, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo đánh giá 4 năm thi hành Nghị định số 51/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.

 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Tạ Đình Thi, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho rằng Nghị định số 51/2014 (NĐ 51) được triển khai thực hiện gần 4 năm đã góp phần hình thành công cụ pháp lý nhằm thực hiện các yêu cầu quản lý Nhà nước về biển và hải đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên các vùng biển của Việt Nam cũng như thúc đẩy kinh tế biển, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiến ra biển, làm giàu từ biển …

 

Ông Tạ Đình Thi, Quyền Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

 

Tuy nhiên, NĐ 51 cũng sớm bộc lộ những bất cập, hạn chế gây khó khăn khi giao khu vực biển thuộc thẩm quyền  đối với địa phương và trung ương. Cụ thể, liên quan đến quy định về thời hạn giao khu vực biển, tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm. Trong thực tiễn,k thời hạn thực hiện các dự án đầu tư quy định có thể lên đến 50-70 năm (Luật Đất đai). Việc quy định không thống nhất đã gây khó khăn khi áp dụng pháp luật về biển.

 

Phát biểu góp ý cho Dự thảo lần 1, ông Đỗ Hồng Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển để làm cơ sở xem xét giao khu vực biển; công bố phạm vi vùng biển ven bờ đặc biệt là đường mực nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm; phối hợp với Bộ Nội vụ và địa phương tổ chức phân định ranh giới hành chính trên biển và xác định vùng biển giáp ranh giữa các tỉnh có biển. Ngoài ra, cần bổ sung quy định về giao khu vực biển, thu tiền sử dụng khu vực biển trong khu kinh tế, khu công nghệ cao để tránh chồng chéo với quy định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

 

Đại diện tỉnh Bình Định thì cho rằng việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2014 thực tiễn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm để làm cơ sở xác định phạm vi, ranh giới khu vực biển thuộc thẩm quyền của địa phương hay Bộ Tài nguyên và Môi trường; chưa có cơ sở dữ liệu hải đồ điện tử, khó khăn trong công tác giao, quản lý khu vực biển, dễ chồng lấn các khu vực biển; chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển cũng gây khó khăn trong việc giao. Đại diện tỉnh Bình Định đề xuất cần sửa đổi và bổ sung 1 số điều trong Nghị định mới như nội dung phân định rõ ràng, thống nhất các trường hợp áp dụng giao khu vực biển; quy định thống nhất phạm vi ranh giới khu vực biển thuộc thẩm quyền của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; quy định rõ các trường hợp khai thác, sử dụng khu vực biển không thu tiền…

 

Đại diện tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay tỉnh Trà Vinh chưa triển khai việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và việc công nhân sử dụng khu vực biển theo Nghị định 51/2014 do Bộ TNMT chưa công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới phía ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trong bình trong nhiều năm theo phương vĩ tuyến một khoảng cách 3 hải lý.

 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đều đồng tình với việc cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp thực tiễn. Các ý kiến đưa ra xoay quanh những bất cập trong thực thi như thiếu quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch không gian biển gây khó khăn cho việc xác định khu vực giao tổ chức, cá nhân sử dụng vào những hoạt động nhạy cảm như nhận chìm, đổ thải hay xác định ranh giới trên biển giữa các địa phương…

 

Ông Tạ Đình Thi đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất của đại biểu để hoàn thiện sớm Nghị định mới. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014 dự kiến gồm 5 chương, 35 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định việc giao, gia hạn, thu hồi, cho phép lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển; sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; công nhận hoạt động sử dụng khu vực biển và phương án giải quyết các tranh chấp về sử dụng khu vực biển…

 

 

Phúc Thịnh

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: