Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 18/01/2019, 14:30

Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp

(HCM CityWeb) – Sáng 18/1, trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ nhất của Dự án JEUL (Enterprise-University Links) trong khuôn khổ Chương trình "Erasmus Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp”.

Đây là bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và cho thấy sự quan tâm đúng đắn của các trường đối tác và thành viên tham gia dự án trong việc thay đổi và thích nghi với thị trường có nhu cầu ngày càng tăng và thay đổi từng ngày từng giờ.

Một trong những thách thức ln ca sinh viên sau khi tốt nghip là áp lc do th trường lao động có tính cạnh tranh cao vì kiến thc, chuyên môn của sinh viên sau khi ra trường chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và thay đổi của nhà tuyển dng, dn đến t l sinh viên thất nghip ngày gia tăng. Thc trng này đã hướng sinh viên của các trường đại hc quan tâm hơn đến các chương trình đào tạo có tính sáng tạo và tính thực tế cao gn lin vi các hoạt động ca doanh nghip thay vì chỉ tiếp thu kiến thc chuyên môn khô khan.

Các đối tác, trường tại buổi hội thảo kết quả khảo sát doanh nghiệp và ý kiến phản hồi từ sinh viên

 
Nhận thấy được s thay đổi trên, các trường đại hc ti Vit Nam đã tăng cường liên kết và hợp tác với các trường đại hc ln ti châu Âu để hc hi các kinh nghiệm thc tin trong vic xây dựng môn học và chương trình đào tạo nhm đáp ứng nhu cu ca sinh viên trong điều kin th trường năng động.

 

Dự án JEUL sẽ to ra các tác động lâu dài và bền vng, c th sau khi kết thúc dự án, mối quan h hp tác giữa các trường đại hc ti khu vc châu Âu và các trường đại hc là thành viên của d án sẽ tiếp tc phát triển mi quan h hp tác ở các phương diện khác nhau (hợp tác triển khai thc hin các dự án khác, các thỏa thun song phương, liên kết hp tác đào tạo và cấp bng …) các điều khon chung. Các nhóm mục tiêu của d án là các trường đại hc, đội ngũ nhân sự, các sinh viên hiện ti và sinh viên tiềm năng của trường và các doanh nghiệp. Chính phủ và xã hội s là các đối tượng nhn được t tác động tích cực k trên từ d án.

 

Dự án Liên kết doanh nghip và trường đại hc (JEUL - Enterprise-University Links) được thành lập trong khuôn khổ chương trình “Erasmus+ Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp”, khởi động t tháng 10/2017 dự kiến đến tháng 10/2020. D án sẽ gii thiu các yếu t sáng tạo nhm to nên những tác động tích cực và lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực ca các trường đối tác tại các quốc gia đang phát triển (c th là Trung Quốc và Việt Nam).

 

Là một trong nhng thành viên của d án, trường Đại hc Ngân hàng TPHCM sẽ cùng các thành viên khác tích cực trin khai d án thông qua các hoạt động như giới thiu các phương pháp giảng dy da trên các bài tập tình huống được xây dựng t các doanh nghiệp địa phương và nền kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó phương pháp giảng dy ch yếu tp trung vào các tình huống thc tế và việc gii quyết tình huống là một yếu t sáng tạo ti các nước ca các trường thành viên nơi mà các phương pháp giảng dy thường mang nng định hướng lý thuyết. Ngoài ra, các trường đại hc Trung Quc và Việt Nam s hp tác cùng thúc đẩy quan h hp tác hỗ tr c cp khu vc và ở cp độ rng hơn (các trường đại hc các nước châu Âu và đối tác).

Phúc Thịnh


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: