Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 16/10/2020, 14:45

Các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và tạo điều kiện tốt cho người dân TPHCM

(HCM CityWeb) – Trong giai đoạn 2020-2025, chính quyền TPHCM quyết tâm nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ công và tạo những điều kiện tốt nhất cho người dân sống trong môi trường hiện đại, xanh, sạch và an toàn, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công.
Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân báo cáo tham luận. Ảnh: BTC

Thông tin trên được ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết khi báo cáo tham luận tại phiên họp sáng 16/10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, TPHCM cần tập trung thực hiện các nội dung công việc trọng tâm, đề ra các giải pháp triệt để, hiệu lực, hiệu quả để hướng đến xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, chính quyền điện tử gần dân, phục vụ dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố, với 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

 

Một là, định lượng hiệu quả của công tác cải cách hành chính, sự phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và đề ra các giải pháp nâng cao PAR Index. Đề ra các giải pháp kết nối hiệu quả PCI, PAR Index, Chỉ số công tác đánh giá phòng chống tham nhũng cấp tỉnh (PACA Index), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Việt Nam ICT Index). 

 

Hai là, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đưa TP vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế - xã hội ở nhóm tốt nhất cả nước.

 

Ba là, đưa TPHCM trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

 

Bốn là, cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công thiết yếu khác thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin như: ứng dụng giao thông thông minh để điều khiển giao thông; các thiết bị quan trắc và cảm biến thông minh được ứng dụng để thu thập và cung cấp thông tin về ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập nước; y tế điện tử được ứng dụng trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Qua đó, nâng cao chất lượng sống tốt của TP.

 

Năm là, tập trung xây dựng Chương trình chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số; thực hiện chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng, đào tạo nhân lực; tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy kinh tế TP phát triển nhanh và bền vững.

 

Sáu là, lấy người dân, doanh nghiệp và tổ chức là trung tâm để hoàn thiện các dịch vụ hành chính công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả và tiện lợi. Lấy tiêu chí sự hài lòng của người dân là thước đo để các cơ quan hành chính hoàn thiện và cải thiện hoạt động. Các cơ quan hành chính tại TP tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Đồng thời, ban hành các chính sách để khuyến khích việc sử dụng chữ ký số và thanh toán điện tử của người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi sử dụng dịch vụ hành chính công.

 

Bảy là, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc UBND TP và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với đặc điểm của TP; gắn công tác cải cách tổ chức bộ máy với tham mưu phân cấp, ủy quyền; đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy trong từng nội bộ cơ quan đơn vị. Tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo các nghị định của Chính phủ.

 

Tám là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Thực tế tại TP trong những năm qua, ở đơn vị nào, người đứng đầu quan tâm đến công tác này thì công tác cải cách hành chính đơn vị đó rất hiệu quả, chất lượng dịch vụ hành chính công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức luôn được cải thiện không ngừng.

 

Chín là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất những nội dung, giải pháp kỹ thuật khi xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình mới trong tổ chức bộ máy để đảm bảo cho mô hình chính quyền đô thị của TP hoạt động hiệu quả.

 

Các chỉ số đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, hoạt động hiệu quả của bộ máy chính quyền, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của TP, để đưa chính quyền đến gần người dân hơn, để người dân có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công bất kỳ thời điểm nào (24/7) và ở đâu thuận lợi nhất là một mục tiêu quan trọng mà chính quyền TP hướng đến, xây dựng thành phố thông minh, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

 

Trong những năm qua, chính quyền TP luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư. Các hoạt động của cơ quan nhà nước với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp có nhiều đổi mới, cải cách đột phá mang tính chất hiệu quả; môi trường kinh doanh được cải thiện, kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công tăng dần qua từng năm. Đánh giá một cách khách quan về kết quả đạt được trong thời gian qua, có rất nhiều chỉ số đã đóng góp vào phát triển chung của TP, trong đó nổi bật là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính.

 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: