Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

18 & 19/11: Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 (29/05/2023)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (29/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND Thành phố vừa chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Đến cuối năm 2025, TP không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước (29/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.
Tổ chức Giải VSP PRO lần thứ tư (26/05/2023)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải VSP PRO lần thứ tư.
Ban hành Quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM (25/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định Quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm