Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025 (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025.
Ban hành kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TPHCM đến năm 2030 (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định ban hành Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TPHCM đến năm 2030 nhằm chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông, ven biển, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận-huyện và TP Thủ Đức tiến hành thực hiện “Lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn TPHCM”.
6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (04/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công nhận 6 trường trên địa bàn TP đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Tổ chức hội thảo “Định hướng phát triển TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” (02/03/2021)
(HCM CItyWeb) - UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của TPHCM; vị thế dẫn dắt của TP.HCM trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng KTTĐPN), các thách thức lớn về biến đổi khí hậu, tình trạng di dân, quá tải hạ tầng giao thông, đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của TP; đánh giá thực trạng phát triển về kinh tế-xã hội và các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và khả năng huy động nguồn lực của TP.
Xem theo ngày:
Tìm