Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

8 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (15/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công nhận 8 trường trên địa bàn TP đạt chuẩn quốc gia.
Triển khai, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn TPHCM (07/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 trên địa bàn TPHCM” nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em trên địa bàn TP.
Phê duyệt Đề án Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 (04/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ (04/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn TP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, bảo đảm sự quản lý thống nhất của UBND TP, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của sở, ngành, TP Thủ Đức và quận - huyện.
TPHCM thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (04/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kích hoạt lại các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly tập trung; hỗ trợ lực lượng, phương tiện phòng hóa, quân y phun thuốc khử khuẩn trên diện rộng toàn TP.
Xem theo ngày:
Tìm