title Thông báo của ủy ban

Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt (05) năm 2023 (17/05/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh (05/05/2023)
(HCM CityWeb) - Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy TPHCM, từ ngày 7 đến ngày 11/4/2023, đoàn đại biểu TPHCM do ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước (đợt 04) năm 2023 (05/05/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng: …“Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể ...".
Công khai tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2023 (14/04/2023)
TPHCM: Dự thảo chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thành phố giai đoạn 2023-2027 (07/04/2023)
(HCM CityWeb) – Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, khuyến khích đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ trên địa bàn Thành phố thông qua hình thức hỗ trợ lãi vay từ vốn ngân sách Thành phố,
XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT 03 - NĂM 2023 (06/04/2023)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố (05/04/2023)
(HCM CityWeb)- UBND TP đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ/UBND ngày 31/3/2023 ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận – huyện thực hiện mộ số quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Báo cáo kết quả tham dự lớp bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao tại Úc năm 2023 (29/03/2023)
Báo cáo kết quả tham dự lớp bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao tại Úc năm 2023
Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính tại Úc (16/03/2023)
Báo cáo kết quả của Đoàn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính tại Úc
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh (15/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Xem theo ngày:
Xem