title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (không sử dụng Ngân sách Thành phố) cho đến khi hoàn tất các thủ tục và triển khai chính thức hệ thống thu soát vé tự động theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.
Phê duyệt Điều lệ Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM đã được Đại hội Đại biểu Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM nhiệm kỳ I (2022-2027) thông qua ngày 30/7/2022.
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM (04/10/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM được Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) thông qua ngày 22/6/2022.
Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2022 - 2030, trên địa bàn TP (03/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2022 - 2030, trên địa bàn TP.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (03/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; có hiệu lực từ ngày 10/10/2022 và thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.
Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng vẽ bậy, phóng uế, xả rác,… gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị TP (30/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải triển khai các giải pháp xử lý công trình bị sơn, vẽ bậy, dán quảng cáo, rao vặt,… làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị theo quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.
Rà soát, thống kê số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi (30/09/2022)
(HCM CityWeb) - Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế về rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn TP nhằm chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ, cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê số lượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi đang đi học theo từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn TP (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp đinh Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn TPHCM.
Triển khai các Quyết định của Thủ tướng về Chương trình xây dựng nông thôn mới (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản về triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.
Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND TP năm 2022 (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM năm 2022.
Xem theo ngày:
Xem