title Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật

Phòng CSGT ĐB-ĐS xử lý 73.559 trường hợp vi phạm trong 3 tháng triển khai cao điểm (29/09/2022)
(HCM CityWeb) – Từ ngày 20/6 đến 20/9/2022, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn đảm trách.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trên tuyến quốc lộ 1 (17/08/2022)
(HCM CityWeb) - Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn Thành phố nói chung và trên địa bàn Quận Bình Tân nói riêng có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và sức khỏe của nhân dân.
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN (BỘ TƯ PHÁP) (07/05/2016)
Tài liệu về phòng chống tham nhũng cho Cán bộ công chức, Nhân dân (07/05/2016)
Tài liệu tham khảo pháp luật về khiếu nại, tố cáo (07/05/2016)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT VÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ (07/05/2016)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT VÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT (07/05/2016)
Danh Sách Công Nhận, Công Bố, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành Phố (07/05/2016)
Ngày 07/5/2015, ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 2112/QĐ-UBND về công nhận, công bố, miễn nhiễm báo cáo viên Báo cáo viên pháp luật thành phố. như sau:
TỜ GẤP TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (BỘ TƯ PHÁP). (07/05/2016)
Xem theo ngày:
Xem