title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đồng quyền sử dụng và đồng quyền sở hữu
Thứ bảy, 13/10/2018, 18:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đồng quyền sử dụng và đồng quyền sở hữu
Người gửi: Nguyễn văn Sanh Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1969
Lĩnh vực: Hỏi đáp Pháp luật Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Huỳnh Thanh Vân
Trả lời: Việc giải tỏa đền bù và bố trí tái định cư ngoài việc căn cứ vào các qui định chung còn phải theo các phương án đền bù và bố trí tái định cư của từng dự án, Theo đó việc đền bù và bố trí tái định cư căn cứ vào diện tích đất thu hồi, số tiền đền bù, số nhân khẩu, hộ khẩu trong diện tích đất đền bù. Do vậy việc đền bù và bố trí tái định cư cụ thể đối với trường hợp bạn nêu chúng tôi khó có thể trả lời cho bạn một cách chính xác được. mong bạn hết sức thông cảm và chờ đến khi có phương án cụ thể của dự án đó.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6316