title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chia tài sản khi ly hôn thế nào?
Thứ tư, 10/10/2018, 22:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chia tài sản khi ly hôn thế nào?
Người gửi: Nguyễn Văn Bình Email: binhhugo@yahoo.com
Địa chỉ: Nam Định Số điện thoại: 98047511
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1976
Lĩnh vực: Hỏi đáp Hôn nhân - gia đình Ngày gửi: 17/08/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Bởi Công ty Luật Hồng Hà. Báo Công an nhân dân điện tử
Trả lời: Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định của pháp luật. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của luật này đều không có giá trị pháp lý. Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Như vậy, thời điểm được tính là vợ chồng từ khi việc kết hôn được đăng ký và thực hiện các nghi thức kết hôn tại cơ quan đăng ký kết hôn theo đúng quy định. Khi ly hôn, việc chia tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này; tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng… Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Vì vậy, nếu anh có căn cứ chứng minh nhà đất là tài sản có trước khi kết hôn và không nhập nhà, đất đó vào khối tài sản chung thì khi ly hôn tài sản này sẽ thuộc sở hữu của anh. Nếu vợ chồng có tạo lập thêm gì trên đất trong thời kỳ hôn nhân thì sẽ tính đến phần tạo lập đó trong phần tài sản chung. Việc vợ anh vay tiền để mua sắm các thiết bị dùng trong gia đình là phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vì vậy đây là khoản nợ chung của vợ chồng. Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6181