title Xây dựng nông thôn mới

Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030
Thứ năm, 17/06/2021, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”.

Chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021 - 2025), trong đó Đảng bộ TPHCM đã xác định “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị”;  xác định vai trò quan trọng và ưu tiên chỉ đạo của khoa học công nghệ, phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao, cùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất đúng định hướng, phù hợp và góp phần tăng năng suất sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản đồng thời nâng cao giá trị gia tăng sản xuất.

Chương trình cũng nhằm chủ động cạnh tranh các mặt hàng nông, lâm và thủy sản trong quá trình hội nhập quốc tế, gia nhập các hiệp định thương mại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới; đồng thời tận dụng và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nông nghiệp tạo ra sản phẩm chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản và tăng trưởng bền vững.

CCQT

Tin mới hơn
Tin đã đưa