title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án Xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài theo phương thức PPP
Thứ ba, 16/08/2022, 16:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài theo phương thức đối tác công tư (PPP) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở ngành, đơn vị liên quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND TP triển khai các thủ tục đầu tư dự án tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa