title Thông tin chỉ đạo điều hành

Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 11/06/2021, 10:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế đề nghị  đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thành phố toàn văn  dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành.    

 

Thông tin góp ý đề nghị gửi về Sở Y tế, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua địa chỉ email: thaimt@tphcm.gov.vn./.  

 

 

Xem chi tiết

 

 

 

HCM CITYWEB

Tin mới hơn
Tin đã đưa