title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về hộ tịch
Chủ nhật, 14/10/2018, 13:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về hộ tịch
Người gửi: Lê Thị Mỹ Lệ Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1976
Lĩnh vực: Hỏi đáp Hôn nhân - gia đình Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Lê Thành Tâm
Trả lời: Khoản 1 Điều 28 BLDS năm 2005, quy định: “Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ”. Như vậy trong trường hợp này, bạn và chồng bạn cần có sự thoả thuận với nhau về xác định dân tộc cho con. Nếu không có thoả thuận thì theo tập quán, con bạn sẽ mang dân tộc Hán (theo dân tộc của cha)
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 7287