title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về nợ phiếu đất tái định cư
Thứ tư, 10/10/2018, 22:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về nợ phiếu đất tái định cư
Người gửi: Nguyễn Thị Lan. Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1963
Lĩnh vực: Hỏi đáp Đất đai Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Trần Thị Nhân
Trả lời: Thông thường trong trường hợp mua bán phiếu đất tái định cư thì hai bên phải ra phường làm Giấy đổi tên trong giấy chứng nhận QSD đất được cấp và UBND phường ký xác nhận. (Trươc đó đã làm công chứng) . Khi nộp tiền sử dụng đất, bạn nộp luôn Giấy đổi tên trên đây cho Ban quản lý dự án và Ban QLDA sẽ làm sổ đỏ đứng tên của bạn luôn.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6159