title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về thủ tục tách sổ hộ khẩu
Thứ tư, 10/10/2018, 21:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về thủ tục tách sổ hộ khẩu
Người gửi: Trần Văn Bé Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1971
Lĩnh vực: Hỏi đáp Pháp luật Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Nguyễn Văn Tuấn
Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú thì trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu thì được quyền tách sổ hộ khẩu. Căn cứ vào quy định này, bạn đủ điều kiện để tách sổ hộ khẩu. Hồ sơ tách sổ hộ khẩu được quy định như sau: - Sổ hộ khẩu. - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Cơ quan Công an quận nơi có hộ khẩu có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6307