title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về thuế thu nhập
Thứ tư, 10/10/2018, 22:07 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về thuế thu nhập
Người gửi: Nguyễn Văn Giàu Email: giauhumel@gmail.com
Địa chỉ: 148 Nguyễn Văn Trỗi TPHCM Số điện thoại: 78412674
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1974
Lĩnh vực: Hỏi đáp Thuế Ngày gửi: 17/08/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Trần Thanh Tú
Trả lời: Điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: “Đối tượng phải đăng ký thuế: Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quản lý thuế; Điều 2 và Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm: ...2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: ...2.2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.” Như vậy, tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải thực hiện việc đăng ký thuế TNCN.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5992