title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tại TP
Thứ tư, 22/03/2023, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tại TPHCM năm 2023.

Mục tiêu là: 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 100% các cơ quan thực hiện đúng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015. Khuyến khích tiếp tục thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình quản lý nội bộ của các cơ quan.

Kế hoạch đề ra hai nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện. Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến, lập dự toán kinh phí HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ; đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 11/2023.

Nhiệm vụ 2: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, sẽ kiểm tra thực tế tại trụ sở 18 cơ quan trên địa bàn TP; kiểm tra theo chế độ báo cáo 50 cơ quan trên địa bàn TP. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ; thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 11/2023.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa