title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn TP
Thứ sáu, 24/03/2023, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tại năm 2023 trên địa bàn TPHCM.

Công tác phòng, chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, mưa đá, sương mù, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác) và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động, thường xuyên; đồng thời ứng phó kịp thời các loại hình thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai để phát huy ý thức tự giác, tự lực, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn TPHCM.

Nhiệm vụ

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ: Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai.

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các văn bản dưới luật; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 367 của Thành ủy và Công văn số 2489 của UBND TP;…

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình diễn biến thiên tai. Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; đồng thời xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ huy theo quy định.

Chủ động sẵn sàng triển khai ngay các phương án phòng chống, ứng phó thiên tai của TP đã ban hành, đặc biệt là trong điều kiện có dịch bệnh; tiếp tục cập nhật số liệu các vị trí xung yếu, địa điểm an toàn di dời dân (trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học, bệnh viện…), cập nhật bổ sung bản đồ di dời, sơ tán dân ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch và triển khai xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn cho dân cư.

Nâng cao chất lượng truyền tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn TP phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

Quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống thiên tai, ngập lụt, sạt lở, thủy lợi để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; nâng cao khả năng tiêu thoát nước, quản lý chặt chẽ việc san lấp kênh, rạch, ao, hồ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm ngập, dự án chống ngập đô thị tại TP.

Tiếp tục triển khai kế hoạch và quy chế tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP; trong đó cần lập kế hoạch quản lý, đầu tư bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đủ công năng, công suất bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai năm 2023, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống, ứng phó thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP.

Ứng dụng khoa học công nghệ, viễn thám, GIS và đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai. Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ, chia sẻ thông tin dữ liệu, kinh nghiệm và tranh thủ sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng, chống thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, thực hiện công tác cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn TP.

Giải pháp

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp triển khai thực hiện cho từng khu vực.

Cụ thể, Khu vực Cần Giờ: trọng tâm là phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, sạt lở bờ sông, kênh, rạch và bờ biển, lốc xoáy, giông sét, sóng thần và thiên tai khác theo phương châm “chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển”.

Khu vực trên biển: trọng tâm là đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền đánh bắt hải sản theo phương châm “chủ động phòng, tránh”.

Khu vực ngoại thành và vùng ven: trọng tâm là phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, mưa lớn, xả lũ, sạt lở, lốc xoáy, giông sét và các loại hình thiên tai khác.

Khu vực nội thành: trọng tâm là phòng, chống ngập nước nội thị (mưa lớn kéo dài, triều cường), lốc xoáy và các loại hình thiên tai khác.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa