title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của TPHCM
Thứ tư, 29/03/2023, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 30/3, UBND TPHCM sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai công tác CCHC năm 2023.

Hội nghị nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

Hội nghị cũng tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác CCHC để có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP và công bố Chỉ số CCHC của Sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022. Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCHC năm 2022.

 

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND Quận 1 (ảnh minh họa)

Kết quả công tác CCHC năm 2022

Năm 2022 vừa qua là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Năm 2022, công tác CCHC của TP trong năm 2022 đã đạt hai mục tiêu chính, 10 chỉ tiêu cụ thể, 89/89 nhiệm vụ. Những kết quả trên là từ sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể Hệ thống chính trị cùng với sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, có những kết quả nổi bật như sau:

1. Ban hành 118 các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ - ngành; Xây dựng và triển khai ngay các kế hoạch thực hiện các nội dung CCHC ở từng lĩnh vực.

2. Ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 – 2025, gồm 10 nội dung chính. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, 100% cơ quan, đơn vị đều có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết trong ngày là 694.306 hồ sơ; thể chế hóa công tác “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày” từ phong trào thi đua thành quy định bắt buộc và được thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

4. Phát động phong trào thi đua về CCHC và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về CCHC trên địa bàn TP năm 2022, tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023, Lĩnh vực 3: Quản lý nhà nước. Tổng cộng có 33 tập thể và 12 cá nhân được đề xuất, trong đó có 12 tập thể và 10 cá nhân được xét khen thưởng.

5. Đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác CCHC tại từng cơ quan, đơn vị. Đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sau kiểm tra đối với 30/55 đơn vị Sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

6. Tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác CCHC năm 2022 của TP.

7. Tổ chức 3 Đoàn nghiên cứu, học tập, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức chương trình tập huấn về công tác CCHC mở rộng cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC tại các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức học tập ở Việt Nam và Úc.

8. Triển khai thí điểm Hệ thống dùng chung Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính.

9. Hoàn thành phê duyệt và triển khai các đề án trọng tâm theo Quyết định số 4424/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.

 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2023

Bên cạnh những kết quả đạt được, TPHCM sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2023 với sự quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP, để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Năm 2023, TP đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 88 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung hoàn thành hai mục tiêu chính:

Một là xây dựng, triển khai đồng bộ Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 gắn với Chủ đề năm của Thành phố “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

 

Chỉ tiêu CCHC năm 2023

1. Phấn đấu Chỉ số CCHC của TP (PAR Index) năm 2023 cao hơn so với năm 2022 về xếp loại và xếp hạng, thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.

2. Thực hiện kiểm tra, khảo sát CCHC định kỳ tối thiểu 40% các cơ quan, đơn vị và tối thiểu 20% phường - xã, thị trấn. Kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.

3. Về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC):

3.1. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên.

3.2. Giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trên lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư xuống còn dưới 3%.

3.3. Trên 80% các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 97%.

3.4. 100% các cơ quan, đơn vị công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn/trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

3.5. 100% hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn phải kịp thời thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.

4. Về tỷ lệ khảo sát ý kiến hài lòng của cá nhân và tổ chức.

4.1 Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

4.2. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt 95% trở lên.

4.3. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC đạt 95% trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

5. 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của TP được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công khai kết quả trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6. 100% các cơ quan, đơn vị công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ đánh giá hài lòng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị minh, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

7. Số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban - ngành TP, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35%.

8. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt từ 90% trở lên.

9. 100% sở, ban - ngành, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ.

10. Xây dựng môi trường làm việc điện tử

10.1. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản có chứa bí mật nhà nước.

10.2. 100% các đơn vị; cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại các đơn vị áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ TTHC.

10.3. 100% hệ thống báo cáo của TP được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

10.4. 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc theo đúng quy định của UBND TP tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011.

10.5. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được UBND TP phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa