title Văn hóa - Xã hội

Lấy ý kiến về Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Thứ năm, 25/05/2023, 08:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 4936/UBND-VX ngày 19/12/2022 tháng 12 năm 2022 về tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo trong Thông báo số 278/TB-VP ngày 13/4/2023 về kết luận của Thường trực UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2030;
Sở Văn hóa và Thể thao kính gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng cáo đóng góp ý kiến về dự thảo Quyết định phê duyệt     Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 để Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy trình quy định (đính kèm dự thảo).
Văn bản góp ý gửi Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 15 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp (thông tin liên hệ qua số điện thoại: 097.440.6780, email: htlinh.svhtt@tphcm.gov.vn).

 

(Xem toàn văn Dự thảo tại đây)

 

SVHTT

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa