title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Quy định của pháp luật về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét?
Thứ tư, 10/10/2018, 20:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Quy định của pháp luật về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét?
Người gửi: vô danh Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1900
Lĩnh vực: Hỏi đáp Pháp luật Ngày gửi: 17/08/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Nguồn: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
Trả lời: Khi khám xét, Ðiều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Ðối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ đồ vật hoặc đại diện gia đình, đại diện chính quyền và người chứng kiến. Việc tạm giữ đồ vật, tài liệu khi tiến hành khám xét phải được lập biên bản. Biên bản tạm giữ được lập thành bốn bản: một bản giao cho người chủ đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án; một bản gửi cho Viện Kiểm sát cùng cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5791