title Thông tin chỉ đạo điều hành

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Thứ sáu, 23/07/2021, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

Đối tượng thực hiện Đề án gồm các trường hợp hiện là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 3 quận và 19 phường là các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Cụ thể là các quận: 2, 9 và Thủ Đức (sáp nhập thành thành phố Thủ Đức) và các phường: An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Khánh, Bình An (thành phố Thủ Đức); phường 6, 7 và 8 (quận 3); phường 2, 5, 12 và 13 (quận 4); Phường 12, 15 (quận 5); phường 2, 3 (quận 10); phường 11, 12, 13 và 14 (quận Phú Nhuận).

Đề án cũng được áp dụng cho các trường hợp hiện là cán bộ (cấp huyện và cấp xã) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các đơn vị thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân (19 quận và 259 phường bị sáp nhập, sắp xếp theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14).

Xem nội dung Đề án

Thục Duyên

Tin mới hơn
Tin đã đưa