title Xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM triển khai công tác năm 2023
Thứ năm, 05/01/2023, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 4/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng các đại biểu thăm gian hàng sản xuất giống hoa và rau tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM năm 2022. Ảnh: Báo NLĐ

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022 ngành nông nghiệp TP đã vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đạt được những kết quả nổi bật. GRDP nông lâm thủy sản năm 2022 ước đạt 8.390 tỷ đồng, tăng 3,74% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp TP đạt 19.035 tỷ đồng, tăng 3,78% so cùng kỳ.

Năm 2023 và những năm tới, TP tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hướng đến nền nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, tuần hoàn; nâng giá trị sản xuất nông nghiệp lên 640 - 660 triệu đồng/ha.

Với đặc thù là đô thị lớn, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, TP đang đẩy mạnh cơ cấu lại và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung phát triển nhóm 6 sản phẩm chủ lực; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái, nâng cao giá trị và lợi thế của sản phẩm nông nghiệp TP, góp phần bảo vệ môi trường.

Với lợi thế về nguồn nhân lực và các trung tâm nghiên cứu, TP cũng sẽ phát huy năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao trở thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; phối hợp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP cũng triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực NN-PTNT. Trong đó, tập trung xây dựng chuyển đổi số vào nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp: rau, hoa - cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), lợn (con giống, thịt), tôm nước lợ và cá cảnh (sản phẩm có tiềm năng) nhằm đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng điểm của ngành giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, xây dựng đô thị thông minh nhằm tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng, mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nền kinh tế nhưng nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của TP, đặc biệt là trong mục tiêu chung hướng đến nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững.

Thời gian qua, Sở NN-PTNT đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện các chương trình của TPHCM, cũng như của Trung ương. Nhưng nỗ lực vừa qua là chưa đủ.

Để ngành nông nghiệp TP có thể phát triển bứt phá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở NN-PTNT TP cần tập trung, và cụ thể hóa các chương trình lớn của TP. Từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu phải rõ người, rõ việc, rõ địa điểm, giải pháp. Các công trình kết quả nghiên cứu khoa học phải gắn liền với thực tiễn và được đưa vào ứng dụng mới phát huy được giá trị.

Bên cạnh công tác định hướng, tổ chức sản xuất, Phó Chủ tich Võ Văn Hoan đề nghị ngành nông nghiệp TP cần phối hợp với các đơn vị khác đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối người sản xuất với đơn vị phân phối, khách hàng tiêu dùng thực tế, giúp đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ sản phẩm mới tạo ra động lực sản xuất. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng, sản phẩm xanh để phát huy tối đa giá trị gia tăng cho nông sản của TP.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan cũng lưu ý Sở NN-PTNT tăng cường hỗ trợ nông nghiệp, nông dân trong công tác nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp;…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa