title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Sở Xây dựng phải quan tâm xử lý khó khăn, vướng mắc, phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
Thứ hai, 15/08/2022, 14:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Xây dựng.

Theo đó, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan thống nhất với các nội dung theo Báo cáo của đơn vị về kết quả thực hiện công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022 và đề nghị lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo công tác CCHC, công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc cũng như phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đưa trách nhiệm của tập thể, của từng cán bộ công chức chung tay xây dựng CCHC tại đơn vị ngày càng hiệu quả.

Để công tác CCHC tại Sở ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, UBND TP đề nghị Sở Xây dựng quán triệt cán bộ, công chức thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt; rà soát, điều chỉnh thủ tục đã ban hành tại đơn vị; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND TP công bố các TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ

Đối với nhóm quy trình liên thông, Sở Xây dựng rà soát, đánh giá việc 14 quy trình không phát sinh hồ sơ và đề xuất UBND TP hướng giải quyết đối với nhóm quy trình này; tham mưu văn bản đề xuất UBND TP về việc văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC.

Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn để thành phố Thủ Đức, quận, huyện thống nhất trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Sở chuyên ngành quản lý; có giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh việc nghiệm thu công trình xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tránh tình trạng phản ánh kiến nghị đối với các vấn đề liên quan; hướng dẫn cơ sở xử lý phản ánh kiến nghị tại đơn vị, tránh tình trạng phản ánh kiến nghị vượt cấp; hướng dẫn các vấn đề xử lý vi phạm xây dựng tại cơ sở và TP, xác định rõ thẩm quyền của từng cấp.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại đơn vị; chuẩn bị các phương án sẵn sàng thực hiện khi Đề án thành lập Đội trật tự đô thị khi có hiệu lực.

Nâng cấp hệ thống trang thông tin điện tử tại đơn vị nhằm tăng thêm nhiều tiện ích; chủ động xây dựng phần mềm quản lý nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà thuộc sở hữu Nhà nước; chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới các hồ sơ đều được số hóa; áp dụng triệt để việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản;…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa