title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, TPHCM và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2023
Thứ năm, 23/03/2023, 16:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2023.

Kế hoạch nhằm hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, phát huy vai trò liên kết giữa TPHCM, TP Hà Nội và vùng Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa) trong kết nối du lịch, văn hóa và thương mại;

Thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong liên kết ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực; tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục lại các hoạt động du lịch một cách an toàn, ổn định;

Tăng cường quảng bá du lịch, đổi mới về hình thức, nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện chung gắn kết, lồng ghép với các chuỗi sự kiện của các địa phương. Kích cầu du lịch nội địa đến các địa phương trong liên kết. Tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực của các tổ chức, đơn vị, sự quan tâm của báo chí, các doanh nghiệp du lịch trong hoạt động truyền thông nhằm quảng bá có hiệu quả sản phẩm du lịch của các địa phương.

Nội dung thực hiện

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 3 nhóm nội dung triển khai thực hiện.

Đối với công tác quản lý nhà nước về du lịch, các địa phương cung cấp trao đổi thông tin về du lịch giữa các tỉnh, định kỳ chia sẻ báo cáo tình hình phát triển du lịch địa phương hàng quý và báo cáo tổng kết năm.

Tổ chức họp Tổ Thường trực, Tổ giúp việc đánh giá sơ kết kết quả hoạt động hợp tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; phối hợp chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2023. Thống nhất nội dung kế hoạch hợp tác năm 2024. Địa điểm: tại tỉnh Nghệ An.

Đối với hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch tại các địa phương (tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị); tổ chức Lễ công bố tour liên kết vùng tại thành phố Hà Nội, bên lề Hội chợ VITM Hà Nội.

Đối với hoạt động quảng bá, truyền thông, xúc tiến du lịch trong nước: Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch; tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch: Hội chợ Du lịch VITM Hà Nội, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Du lịch Cửa Lò, Lễ hội Du lịch Sầm Sơn, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Ninh Bình, Chương trình “Lễ hội hang động – Quảng Bình”; các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài: Chương trình giới thiệu du lịch tại Úc, Chương trình giới thiệu du lịch tại Campuchia và Thái Lan, Chương trình giới thiệu du lịch tại Mỹ, Chương trình giới thiệu du lịch tại Singapore.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa