title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM
Thứ ba, 28/03/2023, 16:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM gồm 22 thành viên, do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP, làm Trưởng ban; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP, làm Phó Trưởng ban Thường trực; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Trưởng ban.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (24/3/2023) và thay thế Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 2/11/2021 của Chủ tịch UBND TP về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TPHCM.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa