title Văn hóa - Xã hội

Tạp chí Quản lý nhà nước Kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên
Thứ năm, 25/05/2023, 07:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) - cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, xuất bản số đầu tháng 5/1993.

Các ấn phẩm của Tạp chí Quản lý nhà nước

 

Suốt 30 năm qua, với sứ mệnh và vai trò của mình, Tạp chí QLNN luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, kỹ năng hành chính và QLNN đến với cán bộ, công chức, viên chức và bạn đọc trong cả nước; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hành chính và QLNN.

 

Tạp chí QLNN trực tiếp phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và công tác nghiên cứu khoa học của Học viện. Nội dung các bài viết được đăng trên ấn phẩm Tạp chí QLNN luôn bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, tính định hướng và tính thực tiễn; phản ánh sâu sắc kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, về thực tiễn công tác QLNN, gợi mở hướng nghiên cứu mới, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh kịp thời những kết quả về cải cách nền hành chính nhà nước trên các lĩnh vực và ở các cấp chính quyền địa phương...

 

Giai đoạn đầu (từ năm 1993 - 1994), Tạp chí in phát hành 3 tháng/số, với dung lượng 40 - 60 trang. Từ năm 1995 - 1997, Tạp chí in phát hành 2 tháng/số, với 100 trang. Từ năm 1998 - 2018, Tạp chí in phát hành định kỳ hằng tháng, ổn định 100 trang. Từ 2018 - nay, với 120 trang.

 

Hiện nay, Tạp chí có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí in (xuất bản 1 tháng/số), Tạp chí tiếng Anh - State Management Review (xuất bản 1 quý/số) và Tạp chí điện tử với tên miền: https://www.quanlynhanuoc.vn.

 

Các ấn phẩm của Tạp chí QLNN đều được cấp mã chuẩn quốc tế - ISSN, cụ thể, như: Tạp chí QLNN in là ISSN: 2354 - 0761; Tạp chí điện tử QLNN là ISSN: 2815 - 5831 và Tạp chí tiếng Anh là ISSN: 2815 - 6021. Trên cơ sở về chất lượng khoa học và hình thức trình bày đáp ứng các yêu cầu của quy định về tiêu chí tính điểm khoa học, ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022, theo đó, Tạp chí QLNN được công nhận điểm khoa học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm đối với 3 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, ở cả 3 ấn phẩm, gồm: (1) Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học; (2) Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế; (3) Hội đồng Giáo sư ngành Luật học.

 

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo TW thăm gian hàng Tạp chí QLNN tại Hội báo toàn quốc.

 

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế, từ tháng 3/2023, Tạp chí triển khai mã định danh DOI (Digital Object Identifier); từ tháng 5/2023, Tạp chí QLNN bắt đầu được định danh DOI các bài báo khoa học được đăng từ năm 2020. Mã định danh DOI là chỉ số bắt buộc phải có đối với các tạp chí khoa học xuất phát theo đúng thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. DOI rất hữu ích trong việc truy lại nguồn tham khảo trong vô vàn các trích dẫn khác nhau.

 

Đến thời điểm hiện nay, Tạp chí QLNN đã hoàn thành việc sáp nhập Tạp chí Khoa học Nội vụ theo Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Việc sáp nhập 2 Tạp chí đã bồi đắp thêm bề dày và sức ảnh hưởng rộng khắp hơn về chất lượng khoa học, chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và uy tín, vị thế của Tạp chí QLNN.

 

Trải qua 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển gắn với từng giai đoạn cụ thể, đến nay, Tạp chí QLNN đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống báo chí chuyên ngành cả nước. Thành tích trên các mặt hoạt động của Tạp chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia...

 

Kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu (5/1993 - 5/2023), Tạp chí QLNN vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Ban Tuyên Giáo Trung ương tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền với quá trình 30 năm xây dựng và phát triển.Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội.

 

ZUKI

Tin mới hơn
Tin đã đưa