title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thời gian cho phép lưu hành xe máy
Thứ sáu, 12/10/2018, 18:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thời gian cho phép lưu hành xe máy
Người gửi: Lê Quang Dương Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1976
Lĩnh vực: Hỏi đáp Thuế Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Văn phòng UBND thành phố
Trả lời: Xe máy thuộc danh mục các loại tài sản phải nộp lệ phí trước bạ. Theo Điều 7 của Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 qui định: Thời hạn quy định phải kê khai lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày nhận được xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ tài sản hợp pháp Điều 12 qui định: Trường hợp nộp chậm tiền lệ phí trước bạ, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp ghi trên thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế hoặc theo quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ, số tiền phạt phải nộp, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6367