title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021
Thứ ba, 08/06/2021, 16:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM năm 2021 nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức đối với công tác CCHC trên địa bàn TP; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về CCHC; xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các sở, ban-ngành, UBND quận-huyện được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa