title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP
Thứ sáu, 24/03/2023, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn TPHCM năm 2023.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới. Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả tạo chuyển biến trong Nhân dân, chú trọng khu vực nông thôn ngoại thành TP về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và sức khỏe cộng đồng.

Nâng cao ý thức, hiểu biết về sự cần thiết, tầm quan trọng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và làng nghề. Phát động phong trào toàn dân TP hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đường phố sạch đẹp, khai thông cống rãnh không để nước tù đọng làm phát sinh ruồi, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

Vận động, hướng dẫn sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng dân cư, sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm, nước mặt, thực hiện những giải pháp xử lý chất thải, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong sản xuất và sinh hoạt nhằm nâng cao điều kiện sống của Nhân dân TP.

Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Thời gian: Tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023: từ ngày 29/4 đến 6/5/2023, lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới… có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) trên địa bàn TP.

Địa điểm: Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và tại các sở, ngành, hội, đoàn thể thuộc TPHCM.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa